Windproject vanuit lokaal initiatief

Over vier jaar begint de bouw van Windpark Zeewolde. Met 100 nieuwe windturbines, die 220 bestaande turbines gaan vervangen, is het straks een van Nederland’s grootste windprojecten op land. Goed voor de groene energie voor 260.000 huishoudens. Écht bijzonder is dat het project financieel en organisatorisch mogelijk wordt gemaakt door bewoners en ondernemers uit het gebied. Dat is voor een park van deze omvang uniek, met een forse impuls voor de regionale economie tot gevolg.

Lees hier het hele persbericht van begin april.

---

Aftrap bewonersavonden Almere

Op 29 maart hebben Ontwikkelvereniging Zeewolde, gemeente Zeewolde en Almere en het Ministerie van Economische Zaken, bewoners uit Almere uitgenodigd voor een informatieavond over de planning van het windpark. Deze eerste avond in de Informatieschuur van Nobelhorst was georganiseerd voor iedereen die binnen 1500 meter afstand van de geplande lijnopstelling langs de A27 woont. Dit zijn de bewoners van de Paradijsvogelweg, Prieelvogelweg en Goudplevierweg in het oosten van Almere. 

Blik op de nieuwe situatie

De nieuwe molens zullen groter worden dan de molens die nu al in het gebied staan. Toch bleek, toen bewoners de nieuwe situatie in een speciaal 3D-model bekeken, dat het niet vast staat dat de molens ook altijd vanuit hun woning te zien zijn. Soms staat er namelijk een boom of huis voor de turbines. Voor de bewoners van de Paradijsvogelweg en omgeving staan de molens te ver weg om last te hebben van geluid of slagschaduw. Deze aspecten worden echter wel meegenomen in het onderzoek naar de milieueffecten (MER-onderzoek).

Participeren

Tijdens de avond werd ook gepeild of er vanuit de aanwezigen belangstelling is voor (financiële) participatie in het park. Bij voldoende interesse zal het wellicht voor bewoners buiten het ontwikkelgebied, in de gemeentes Zeewolde en Almere, ook mogelijk worden om in de ontwikkelfase mee te doen. Die optie wordt momenteel uitgewerkt. Tijdens de avond was er al veel belangstelling, dus dat belooft veel goeds. 

Vervolgbijeenkomsten

De komende maand worden er nog meer inloopbijeenkomsten voor bewoners georganiseerd die binnen een straal van 1500 meter van de nieuwe turbines wonen. Deze mensen hebben inmiddels per post een uitnodiging ontvangen. 

---

Open Winddag

Op zaterdag 18 juni openen windmoleneigenaren in heel Nederland hun deuren; een unieke kans om zo’n moderne windturbine eens van dichtbij te bekijken. Ook Windpark Zeewolde doet dit jaar mee. De komende maand werken we aan een leuk en veelzijdig programma. In de volgende nieuwsbrief meer, maar zet zaterdag 18 juni vast in uw agenda!