Kom naar de Open Winddag op zaterdag 18 juni!

Windpark Zeewolde doet op zaterdag 18 juni mee aan de landelijke Open Winddag, die wordt gecoördineerd door de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA). Aan de voet van een moderne windturbine presenteren gemeente Zeewolde en Windpark Zeewolde samen een afwisselend programma voor jong en oud. Waar wordt wind eigenlijk allemaal voor gebruikt? Hoe zit zo’n windturbine in elkaar? En hoe komt Windpark Zeewolde eruit te zien? U beleeft het op 18 juni.

Bekijk hier het volledige programma.

---

Inloopbijeenkomst Trekkersveld

Op dinsdag 7 juni vond er een inloopbijeenkomst plaats voor de bewoners en ondernemers op industrieterrein Trekkersveld bij Zeewolde. Het was een rustige avond, waar een paar bewoners en leden van de Modelvliegtuigsport Vereniging Almere (MVA) zijn langsgeweest. Voor bewoners en ondernemers op Trekkersveld zijn vooral de molens van de Lepelaarstocht en aan de Schollevaarweg relevant. De MVA heeft vooral te maken met de nieuwe molens die langs de A27 gepland zijn. De bewoners en ondernemers van Trekkersveld die niet in de gelegenheid waren om langs te komen, maar wel interesse hebben om op den duur te participeren, kunnen dat kenbaar maken via info@windparkzeewolde.nl

---

Provinciale Staten vergaderen over Regioplan

Nu Gedeputeerde Staten en de colleges van B&W van Lelystad, Dronten en Zeewolde het Regioplan hebben goedgekeurd, is het aan Provinciale Staten en de gemeenteraden om het Regioplan definitief vast te stellen. Op woensdag 8 juni vond daarom een vergadering plaats waar de nieuwe versie van het Regioplan is behandeld. Verschillende partijen kregen de kans om vragen te stellen en hun mening over het nieuwe Regioplan kenbaar te maken. Een aantal bewoners uit Almere Hout en het Gooi gaven aan niet blij zijn met de plannen voor grotere windturbines langs de A27. Een aantal grondeigenaren en windturbine-eigenaren uit het buitengebied Zeewolde lieten weten teleurgesteld te zijn dat aan hun wensen, die afwijken van de afspraken binnen de Ontwikkelvereniging, onvoldoende tegemoet wordt gekomen. Ontwikkelvereniging Zeewolde gaf ook een reactie, die u via deze link kunt bekijken. Zie via deze link de agenda en stukken die zijn behandeld.

In gesprek tijdens de Open Winddag

De Ontwikkelvereniging en gemeente nodigen iedereen uit om op zaterdag 18 juni naar de Open Winddag te komen, en daar met ons in gesprek te gaan, het windpark in 3D te bekijken en vragen te stellen.